Działalność

Udostępnij

Aktualnie prowadzimy oraz przygotowujemy programy lub działania   na lata 2019 – 2022 :

 

 1. Wolontariat obywatelski – Sprzątanie Grobów, DKF, Spacery Historyczne, Archiwizacja dokumentów o znaczeniu historycznym. Dziennikarstwo obywatelskie- stałe działanie.
 2. Dyskusyjny klub filmowy –  Historia i Demokracja – start wrzesień 2019 – 2022
 3. Wsparcie obchodów 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej – od maj 2019 wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej. 
 4. Wsparcie obchodów 13 Grudnia Stocznia Gdańska , wrzesień – grudzień 2019 wspólnie z innymi organizacjami i miastem Gdańsk. 
 5. Spacery Historyczne – Zwiedzanie z przewodnikiem terenów Stoczni Gdańskiej czerwiec-wrzesień ze względu na pogodę, w 2019 roku trzecia edycja, prowadzone wspólnie z Morską Fundacją Historyczną. 
 6. Klub dyskusyjny “Świadomi Wolni Obywatele” – spotkania cykliczne i rozmowy na tematy bieżące, historyczne, polityczne, społeczne organizowane dla członków i sympatyków Fundacji oraz zaproszonych gości.  Spotkania są otwarte dla każdego. Działania Stałe
 7. Dyskusyjny Klub Filmowy – cykliczne spotkania z twórcami dokumentalnych i historycznych filmów polskich oraz ich bohaterami, połączone z panelami dyskusyjnymi. Działania stałe
 8. Organizowanie koncertów kameralnych muzyki poważnej  we współpracy z Muzeum Gdańska. Działania stałe
 9. Pomoc prawna dla osób potrzebujących, również jako reprezentowanie na sali sądowej. wspólnie z Radnymi Miasta Gdańska, Radnymi sejmiku województwa pomorskiego.  Działania stałe. 
 10. Domy tymczasowe dla psów i kotów – Pomoc w znalezieniu nowych domów dla bezpańskich zwierząt, współpraca z fundacjami z terenu Trójmiasta.  Działania stałe. 
 11. Działalność dziennikarska i publicystyczna na łamach dwóch portali internetowych. 
 12. Szkolenia dziennikarskie, foto-video. Działania stałe. 
 13. Projekt “Suwerenni” cykl szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych mający na celu zwiększenie partycypacji obywateli w życiu publicznym, promocję zachowań proobywatelskich oraz nabycie praktycznych umiejętności w kontaktach i działaniach na polu obywatel – władza lokalna, centralna, i unia europejska. w przygotowaniu 2019-2022
 14. Zbiórka odzieży dla osób potrzebujących – Wrzesień – Grudzień 2019 / 3 edycja
 15. Zbiórka i wysyłka książek dla ośrodków kultury polskiej poza granicami kraju. Nawiązywanie kontaktów korespondencyjnych pomiędzy dziećmi i młodzieżą szkolną w kraju z rówieśnikami na dawnych Kresach Wschodnich RP oraz organizowanie przyjazdów i pobytu polskich dzieci z Kresów do domów polskich rodzin. Działalność stała.  
 16. Galeria “Dom Polski”  – Nawiązująca do historycznej  działalności Domu Polskiego w wolnym mieście Gdańsku,  galeria promująca lokalnych mało znanych artystów, wystawy tematyczne historii najnowszej,  archiwizacja i zabezpieczenia oraz opisanie zdjęć i dokumentów historyczny. Realizowane wspólnie  z instytucjami muzealnymi, oraz Fundacją dla Gdańska i Pomorza oraz Miastem Gdańsk. Pozyskiwanie odpowiedniej siedziby.   Zaplanowane 2019 – 2022.  
 17. Obywatelska Wytwórnia Filmów i Reportaży – Otwarte studio TV internetowej w którym obywatele i organizacje pozarządowe będą mogły realizować swoje programy, realizacja materiałów na potrzeby fundacji, oraz stworzenie profesjonalnej wytwórni, która będzie świadczyła komercyjne usługi w ramach działalności gospodarczej, której zyski docelowo będą finansowały w większości funkcjonowanie fundacji i realizację zamierzonych projektów. –  Zaplanowane 2019-2022. Pozyskiwanie środków i sprzętu, próbne realizacje. 
 18. StartUp i Wirtualne Biura  W ramach realizacji naszych celów statutowych , przygotowujemy projekt wsparcia nowopowstałych przedsiębiorstw tak zawe StartUp, Oraz prowadzenie Wirtualnego Biura dla Firm które nie potrzebują stałej własnej siedziby. Ten projekt będzie wchodził w zakres działalności gospodarczej z której zyski będziemy przeznaczać na realizację działań statutowych. Projekt w fazie przygotowawczej planowany start styczeń 2020.